En unik ø i Ægæerhavet

Forside Vandreture E – Syd for Karydies

E – Syd for Karydies

 
Karydies ligger 2-3 km syd for Rahes. Området er smukt og skovrigt.

 

E1. Øst og sydøst for Karydies

Der er mange vandrestier i dette område. En starter ved luksus-stenhusene – en anden lige efter bilværkstedet på vejen mellem Rahes og Kastanies. Begge udgangspunkter er vist på kort D1. Stierne har i århundreder været brugt til at forbinde Manganitis med Rahes. For børnene i Manganitis startede ugen før i tiden med, at de gik 4-5 timer til skolen i Rahes. Her overnattede de så i løbet af ugen og vendte derpå hjem. Kortskitsen viser, at man kan gå en rundtur i området eller gå længere i retning mod det primitive overnatningssted Spitaki Mamis og Manganitis på sydkysten. Kortskitse E4 dækker delvist det samme område.
 

Download kort


E2. Rundtur Koutalopetra-området

Start i Karydies ved vandposten (godt drikkevand) i krydset, hvor den asfalterede vej går mod vest til det vestlige og sydlige Ikaria, og hvor en mindre vej går mod syd. Efter cirka 35 minutters gang og lige efter vejen har delt sig, starter en bike-vej, der er mærket med røde klatter i grønne cirkler. Her er af og til motorcykelløb i april og maj. De rød/grønne mærker er lette at følge, og de fører nu gennem et åbent skovfrit område med store afrundede klipper. På et tidspunkt krydses en af sidefloderne til Halaris. Lidt senere når man frem til asfaltvejen mellem Rahes og Pezi lige nord for vandreservoiret. Ad den kan man gå tilbage til Karydies.
 

Download kort


E3. Sydvest for Karydies

Start i Karydies ved vandposten (godt drikkevand) i krydset, hvor den asfalterede vej går mod vest til det vestlige og sydlige Ikaria, og hvor en mindre vej går mod syd. Efter 5-10 minutters gang drejes til højre ad en jordvej lige efter en stenmur med en vandbeholder bagved. Turen ender i et gårdområde med mange gamle huse. Jeg kunne ikke finde nogen sti videre herfra mod syd. Gik derfor samme vej tilbage, men drejede mod syd i nummer to udtørrede flodleje. Herved kom jeg efter 10 minutters kravlen op gennem flodlejet frem til bike-vejen, der er mærket med rød/grønne mærker – se rute E2. Herfra kan man så vende tilbage til Karydies enten ad en østlig eller vestlig vej.
 

Download kort


E4. Sydøst for Karydies mod Manganitis

Kortskitsen dækker delvist det samme område som E1. 

Man kan starte ved vejkrydset i Karydies, hvor rute E2 og E3 også starter, eller køre cirka 1½ km ad vejen mod syd og sætte bilen/scooteren, hvor vejen slår et skarpt sving til højre,

og hvor en mindre vej fortsætter ligeud (punkt 1 på kortskitsen). Herfra kan man gå ligeud ad jordvejen gennem et smukt skovområde og ned til Harakas-floden (punkt 3 på kortskitsen) og retur samme vej. Eller man kan gå mod sydøst ad jordvejen i retning mod det primitive overnatningssted Spitaki Mamis og Manganitis på sydkysten. På vejen kommer man forbi det sted, hvor bike-ruten starter (se plan E2). Efter yderligere et par kilometer forlader man jordvejen og går ad en rødt mærket sti mod sydøst. Den passerer en lille gedehytte med meget velsmagende drikkevand, inden den når frem til en jordvej og Spitaki Mamis. Gå gerne lidt længere i retning mod Manganitis og se ud over de flotte klippesider mod syd. Det tager yderligere et par timer at gå ned til Manganitis. Men de fleste vil vel nok foretrække at gå samme vej tilbage eller gå ad den ret gode vej (anlagt som cykelvej) mod vest til vandreservoiret eller mod nord til søerne.
 

Download kort


E5. Syd for Profitis Ilias

Denne sti var i 2012 dårligt mærket, og der var en del sammenvokset krat. 

Når man kommer ad asfaltvejen fra Rahes, gennem Profitis Ilias og videre mod syd, kommer man til et T-kryds, hvor vejen til højre går mod Pezi, Vrakades m.m. Den vælger man, og efter cirka 200 meter peger et rødt vandreskilt mod syd lige før en bro over et vandløb. Først går man på en jordvej og senere på en sti. Den må på et tidspunkt krydse bike-stien (se plan E2), uden at jeg har opdaget det. Stien munder ud i den asfalterede cykelvej, der fra vandreservoiret går mod øst.
 

Download kort