En unik ø i Ægæerhavet

Forside Vandreture B - Halaris-dalen

B - Halaris-dalen

Området omkring Halaris, der er Ikarias største flod.
Den udspringer midt på øen og løber ud ved Nas. 


I oktober 2010 bevirkede et kraftigt uvejr, at flodlejet mange steder blev ændret drastisk. Træer blev revet op og ført med strømmen sammen med store mængder sten. Det gik også ud over en 200 år gammel bro Loupasta bridge, der lå midt i området. Selv om broen  forsvandt, kaldes stedet stadig Loupasta bridge. Her ligger også ruinerne af en vandmølle. 

De kortskitser, der er tegnet før uvejret, er som følge af de store omrokeringer af sten, klipper og træer ikke nødvendigvis rigtige i dag med hensyn til stiforløb og damme.

I den lille bog Ikaria Island – Explore and Experience er der en god kortskitse over Halaris-dalen.

 

 Oversigtskort 
 

Download kort


B1. Fra Nas sydpå langs Halaris

Fra stedet i Nas, hvor asfaltvejen krydser Halaris, går man sydpå langs floden. Hvor hovedstien går til venstre op ad bjerget, fortsætter man med at gå sydpå nede langs floden. Den røde mærkning ophører. På et tidspunkt krydser stien Halaris-floden mellem Agios Dimitrios (Litani) og Kato Prospera, og man går så mod sydvest op til Agios Dimitrios.
  

Download kort


B2. Fra Agios Dimitrios mod nordvest, sydpå langs Halaris, retur til Agios Dimitrios

Denne tur er smuk, men vanskelig, og den er ikke mærket på hele strækningen. Start i Agios Dimitrios (Litani – ved hønseburet og de store hvide villaer) og følg stien mod nordvest mod Kato Prospera. Når Halaris-floden mødes, følges den mod syd ad en ikke-mærket sti. På et tidspunkt er det næsten umuligt fortsat at følge floden, og man kravler da mod vest op ad bjerget. Her er ingen sti, og det kan godt være lidt svært. På et tidspunkt mødes stien mellem Loupasta Bridge og Agios Dimitrios, og man går da ad denne sti mod nord tilbage til Agios Dimitrios.
 

Download kort


B3. Fra Loupasta bridge nordpå langs Halaris

Denne korte tur helt nede i dalen langs Halaris-floden er virkelig smuk. Den er ikke mærket, men er ikke særlig vanskelig. Man kommer forbi mange vandfald og damme. Når det er svært at komme videre, anbefales det at gå samme vej tilbage. Men man kan selvfølgelig også kravle op ad bjerget mod vest, indtil man når stien mellem Loupasta bridge og Agios Dimitrios.
 

Download kort


B4. Fra Loupasta bridge mod sydøst til Profitis Ilias

Denne sti blev brudt ved det store uvejr i 2010. Det blev derved svært at passere brudstedet, idet det i dag kun kan ske ved at kravle 4 meter op af et reb og derefter passere en ret stejl bjergside ved at holde fast i et andet reb. Rebene er solide, og de er forsvarligt fastgjort på bjergsiderne. I stedet for at passere brudstedet kan man gå hen til det enten fra nord eller syd og så gå samme vej tilbage. Uanset hvor man kommer fra, er det noget af den smukkeste natur i Halaris-dalen, og meget af turen vil være i skygge. I maj, juni og ind i juli vil man normalt kunne bade i flere af dammene. 

Den nordlige del af turen er den letteste. Den starter i Agios Dimitrios (Litani – ved hønseburet og de store hvide villaer) eller vest for Rahes (ved vandbeholderen) og går derefter mod syd ned i dalen til Loupasta bridge, hvor Halaris krydses. (Her kan man gå lidt mod syd og bade i dammene.) Derefter fortsættes mod vest op ad bjerget og efter cirka 200 meter drejes skarpt til venstre mod sydøst ad den mærkede sti. Stien drejer lidt efter mod syd, og noget af vejen går man på en gammel vandkanal. Til sidst når man ned til brudstedet med en meget smuk dam, som i den første del af sommeren normalt er ren og mulig at bade i. Man kan nu fortsætte turen ved at gå 30 meter tilbage i nordlig retning og derefter kravle op ad bjerget vha. rebet – eller man kan gå samme vej tilbage. 

Vælger man at fortsætte turen vha. de opsatte reb, kommer man snart derefter frem til Dipotama, hvor Halaris og en sideflod mødes. Herfra starter en anstrengende opstigning i et delvist skovfrit område. Undervejs kan man tage en afstikker mod vest, hvor man efter 100 meter kommer hen til det flotte vandfald Raksounia – øens højeste. Stien slutter ved den nord-syd-gående asfaltvej i Profitis Ilias i nærheden af vingården. 

Ønsker man ikke at passere brudstedet, kan man selvsagt gennemføre den sydlige del af turen ved at starte i Profitis Ilias og derfra gå ned til brudstedet og tilbage samme vej. 

Billederne viser Dipotama og Raksounia.
  

Download kort


B5. Fra Profitis Ilias til Gemelia

Man starter i Profitis Ilias, hvor man går mod vest. Efter en halv time deler stien sig, hvor den ene går sydpå mod Gemelia og Pezi og den anden ned i dalen til Dipotama (se tur B4, den sydlige tur). Efter en lille time når man Gemelia, hvor vejen mod Prospera og Vrakades krydser Halaris-floden. Her kan man fortsætte sydpå til vandreservoiret nord for Pezi (se tur B6) eller gå tilbage ad asfaltvejen til Profitis Ilias. Turen er let, og det meste er i skovterræn. 

Billederne viser Gemelia bro og en frø.
 

Download kort


B6. Fra Gemelia til vandreservoiret

Stien starter cirka 130 meter før vejen mod Prospera og Vrakades krydser Halaris-floden (Gemelia-broen). Den går mod syd forbi en del jordbærtræer, hvor jeg engang blev stukket af det lille insekt, der vistnok hedder Sknippa. Kort efter kommer man til et meget interessant gammelt gårdområde, der ikke længere er i drift. Derefter går man oven på en vandledning op til den store dæmning. Man kan gå tilbage ad asfaltvejen mod nord til udgangspunktet. Turen er let.

Billederne viser gårdområdet og en kreds til at skære og samle uld.
  

Download kort