En unik ø i Ægæerhavet

Litteratur


Der findes så vidt vides ingen litteratur om Ikaria på nordiske sprog. I Politikens rejsebog Turen går til Samos, Lesbos – de nordøstægæiske øer er der 7 sider om Ikaria. Mange af oplysningerne er dog forkerte.

Indførende bog
Triantafyllos Papazisis Ikaria & Fourni, 96 sider.
Fourni er en samling mindre øer sydøst for Ikaria.
Bogen kan købes på Ikaria i kiosker, souvenirbutikker, boghandlere m.fl.

Dyberegående bøger
Det er normalt vanskeligt at købe disse bøger på øen – så køb via internettet anbefales.

John Chrysochoos Ikaria – Paradise in Peril (peril: fare/risiko).
Omhandler historien – især den nyere – samt forskellige aktuelle problemstillinger.
Forfatteren er født og opvokset på øen og er uddannet i kemi på universitetet i Athen. Har siden boet i Canada og USA, hvor han var professor i kemi.

John Chrysochoos Beyond the Blue Ikarian Sea.
Første del omhandler forfatterens opvækst på Ikaria under 2. verdenskrig, borgerkrig og hungersnød. Anden del hans tid som voksen i Canada og USA.

Anthony J. Papalas Ancient Icaria.
Ikarias historie frem til og med den byzantinske periode.
Forfatteren er professor i historie og bosat i USA. Begge hans forældre blev født på Ikaria.

Anthony J. Papalas Rebels and Radicals – Icaria 1600-2000.
De sidste 400 års historie. Indeholder en del sjældne fotografier.

Græsk bog om Ikarias arkitektur
Der er udgivet en rigtig god arkitekturbog om byggestilen på Ikaria skrevet af ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ. (Kokkinos Traditional house of Ikaria and the peculiar built environment of the island, Publishing Company of Ikarian Studies, Athens 2005). Den indeholder mange farvebilleder og et engelsk resumé på 5 sider. Kontakt os på mailadressen nederst på siden, hvis du ønsker det tilsendt.

Anden litteratur
En ikke fuldstændig litteraturliste findes på siden: visitikaria.gr/en/useful/library